J&T ENERGY FINANCING V

Označení: J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.

Sídlo: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 11961589   

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: B, vložka: 26725

E-mail: info.czk@jtenergyfinancing.com 

Internetová stránka: www.jtenergyfinancing.com